Veileder for fritt brukervalg

Publisert 14.01.16 av Bjørn Ove Fjellandsbø

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet laget i 2015 en veileder for innføring av brukervalg i helse, omsorg og grunnskole.

Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg

Veilederen ble laget i mai 2015 og tar for seg brukervalg i kommunal tjenesteyting. Den viser muligheter for brukervalg innen egen organisasjon og gir råd om hvordan innføring av valg av tjenesteyter kan gjennomføres. 

Veilederen tar for seg:
• Hva brukervalg er
• Hvordan kommunen kan legge til rette for brukervalg innenfor helse, omsorg og grunnskole
• Forutsetninger og avklaringer knyttet til innføring av brukervalg, herunder forholdet til private tjenesteytere
• Eksempler på ulike former for brukervalg fra helse, omsorg og skole

I Norge er det hovedsakelig erfaringer med brukervalg innenfor helse- og omsorgstjenester og skole. Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av disse to sektorene, men erfaringene fra helse- og omsorgssektoren antas å være overførbare til andre sektorer.

Se veilederen her

Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg (1238 K) Last ned