Strategi for konkurranseutsetting i Sandnes

Publisert 19.11.13 av Bjørn Ove Fjellandsbø
Sandnes kommune i Rogaland vedtok i 2008 en strategi rundt konkurranseutsetting, inkludert personalpolitiske retningslinjer.
Bystyret hadde i forbindelse med utarbeidelsen av økonomiplanen for 2009- 2012, sak 97/08 bedt rådmannen vurdere områder for konkurranseutsetting. Rådmannen gjennomgikk dagens status, hvilke erfaringer som er gjort og fremmer forslag til hvordan konkurranseutsetting bør håndteres i fremtiden, herunder hvordan identifisere områder som kan synes egnet for konkurranse. Gjeldene strategi for konkurranseutsetting gjennomgås og oppdateres. Rådmannen legger opp til at denne sakens konklusjoner utgjør kommunens fremtidige strategi.

Les mer i dette PDF-dokumentet fra Sandnes kommunes nettsider.

Sp�rsm�l?
  • Del