Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Publisert 19.11.13 av Bjørn Ove Fjellandsbø

Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen tar også for seg de nye håndhevelsesbestemmelsene som trådte i kraft 1. juli 2012.

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser.pdf (1553 K) Last ned