Renhold på Stord

Publisert 18.02.14 av Baard Fiksdal
Stord kommune satte renholdet ut på anbud på nyåret 2014.
Kommunestyret vedtok i april 2013 å konkuranseutsette renholdet. I september 2013 ble anbudsgrunnlaget godkjent av kommunestyret.
 
– Dette er eit stort og arbeidskrevjande anbod. Kvart rom i alle bygg der kommunen har aktivitetar, eigde og leigde, skal beskrivast med omsyn til mellom anna storleik, golvtype, reinhaldskvalitet og reinhaldsfrekvens, sier innkjøpssjef Odd Magne Agdestein til kommunens nettsted.
 
– For å hjelpe til med dette arbeidet, har kommunen leigd inn et konsulenstselskap tilføyer han. Pr. i dag har Stord kommunale eigedom KF ca. 40 renholdere. Det kommunale foretaket kan gi pristilbud i anbudsrunden.
 
Eventuelle eksterne vinnere plikter å overta det renholdspersonalet som kommunen har i dag, i samsvar med arbeidsmiljølovens krav om virksomhetsoverdragelse.
 
- Dette er eit stort og arbeidskrevjande anbod. Kvart rom i alle bygg der kommunen har aktivitetar, eigde og leigde, skal beskrivast med omsyn til mellom anna storleik, golvtype, reinhaldskvalitet og reinhaldsfrekvens, fortel Agdestein.
 
Reinhaldsutstyr til disposisjon
Kontrakten har ein antatt verdi på cirka 15 millionar kroner per år, og den som inngår kontrakt med kommunen vert ansvarleg for reinhaldsjobben på ein bygningsmasse på cirka 60.000 kvadratmeter. Mellom anna skular, sjukeheimar, barnehagar, kontorbygningar, kulturhus og basseng er bygg som skal haldast reine.
 
- Det er eit omfattande anbodsdokument som no vert presentert med utgreiing av cirka 2.000 rom, seier Agdestein.
Kommunen har reinhaldsutstyr som kan stillast til disposisjon og tildelinga skjer på grunnlag av ei vurdering av både pris og plan for gjennomføring og organisering av oppdraget.

- For utlevering av anbodsdokumentet må ein betale depositum på 10 000 kroner. Depositumet vert tilbakebetalt ved innlevering av tilbod, opplyser innkjøpssjefen.

 
 
Sp�rsm�l?
  • Del