Krav til rengjøringskvalitet

Publisert 06.01.16 av Baard Fiksdal

SINTEF Byggforsk lanserte i november 2015 en ny anvisning som samler krav til rengjøringskvalitet på ett sted.

smuss

"Anvisningen 700.207 Oppfølging av renhold og rengjøringskvalitet" tar for seg løpende oppfølging, metoder for å fastsette og vurdere renhold, kvalitetskrav og kontroll etter NS-INSTA 800, instrumentelle målemetoder, krav til renholdsleveranser og hva en renholdsavtale bør inneholde for å følge NS-INSTA 800. De som kjøper inn og drifter renholdstjenester, får et overordnet verktøy for å beskrive og kontrollere rengjøringskvalitet. Målet er bedre renhold til riktig pris.

Entydige kvalitetskrav er en forutsetning for å kunne beskrive og kontrollere at man har fått den tjenesten som er bestilt. Det gjelder både ved renhold i egen regi og ved bruk av renholdsleverandører. Uten entydige krav er tjenesten vanskelig å prissette og følge opp.

I tillegg er anvisningen 700.211 Renholdsplanlegging revidert, nå med større vekt på selve planleggingsprosessen. Den inneholder også oppdaterte nøkkeltall for tidsforbruk og kostnader til renhold, samt et flytskjema som viser planleggingsprosessen.

Mer om saken