Fritt valg–modell i Danmark

Publisert 19.01.16 av Baard Fiksdal
Pris fastsatt, bare krav om kvalitet i tilbudet: Den danske kommunen Struer kunngjorde for en tid tilbake konkurranse om hjemmepleien. Det gjelder fritt valg–modell for personlig pleie og praktisk hjelp til hjemmeboende.
hjemmepleie

Flere hensyn ble grundig vurdert før konkurransen. I første omgang siktet kommunen seg inn mot én leverandør som skulle levere tjenester sammen med kommunens egne. Dermed kunne leverandøren sikre seg et visst volum.

Av hensyn til forsyningssikkerheten og beboernes valgmuligheter, besluttet kommunen likevel å velge to leverandører sammen med kommunens egne.

I konkurransen skulle leverandørene bare levere på kvalitative kriterier. Timeprisen på de enkelte ytelser ble fastsatt av kommunen. Grunnlaget for prisfastsettelsen var en vurdering av hvor den aktuelle markedsprisen lå i kommunen. Utgangspunktet for vurderingen var en oppdatert potensialavklaring som Udbudsportalen (udbudsportalen.dk), fritt–valgsprisen i de omkringliggende kommuner og egne beregninger.

Kommunen anså det som svært nødvendig å tenke gjennom hvilke konkurranseparametre som måtte være relevante. Parametrene må bl.a. være operative, slik at det ikke bare blir «tomt snakk» i kontraktperioden. For Struer kommune var det vesentlig at leverandørene var villige til å ta del i utvikling og rehabilitering på like fot med den kommunale leverandøren. Dette ble en del av evalueringen av de tilbudene som kom inn.

Fire leverandører kom med tilbud. Kommunens timepriser i avtalen som utløp, var relativt høye, og det ble levert forholdsvis mange timer av den private leverandøren. Det forventes således en årlig besparelse på 1,7 millioner kroner i den nye avtalen.

(kilde: udbudsportalen.dk)

Sp�rsm�l?
  • Del