Ville skaffe unge akademikere jobb

Publisert 19.01.16 av Baard Fiksdal
Å få unge akademikere ut i jobb er et viktig politisk mål. Det førte til at danske Arbeidsmarkedsstyrelsen en gang laget rammeavtaler med private leverandører av arbeidsmarkedstiltak.
aalborg

Hensikten var at kommunene kunne benytte seg av avtalene i sin innsats for å få ledige i arbeid. Gjennom en spesiell statlig ordningen kunne mindre virksomheter gjennom slike avtaler søke om delvis dekning av kostnadene knyttet til å ansette en akademiker.

I 2011 sa staten opp rammeavtalene. Mulighetene for å samarbeide med private for å få personer med lang utdannelse ut i arbeid, forsvant. De kommunale jobbsentrene var dermed det eneste tilbudet. Da grep Aalborg kommune sjansen, og innbød til konkurranse med samme formål og innretning som de statlige rammeavtalene.

Aalborg kommune har gjennom rammeavtalene nå samarbeid med seks private jobbformidlingsvirksomheter. Disse har fått sterke insitamenter gjennom avtalene til å få ledige akademikere i arbeid. Aktørene får maksimalt 25 prosent av den prisen de har tilbudt, hvis de ikke får den ledige ut i arbeidslivet innen ett år.

Samtidig samarbeider de seks gjennom jevnlige møter der de drøfter metoder og resultater med hverandre. På den måten inspirerer de hverandre til å løfte kvaliteten i arbeidet. Likeledes har de mulighet til å etablere nettverk i bestemte bransjer og virksomheter på en måte som kommer de ledige til nytte.

(kilde: Udbudsportalen)

Sp�rsm�l?
  • Del