Konkurranseutsetting av pleiesenter

Publisert 19.01.16 av Baard Fiksdal
Signalene fra kommunens politiske ledelse var tydelig: - Ett pleiesenter skulle konkurranseutsettes. – De ansatte ved det aktuelle sentret skulle få anledning til å levere tilbud i konkurransen.
eldresenter

Fakta til politikere

Syddjurs kommune ligger på Østjylland i Danmark i Region Midtjylland, og har drøyt 41 600 innbyggere (2015). Kommunen oppsto ved sammenslåing av fire kommuner ved den danske kommunereformen i 2007.

Forenede Care er en del av Forenede Koncernet, som har eksistert i mer enn 50 år. I Sverige er Förenade Care en av de største aktørene på omsorgsmarkedet, der de har høstet gode erfaringer til bruk på det danske markedet.

Senteret som ble valgt, Søhusparken, hadde 55 beboere, og 55 nye på vei. Det var allerede godt driftet av de kommunalt ansatte. Dermed, mente Syddjurs kommune i Danmark, at man ville få et godt grunnlag for å sammenlikne den offentlige med den private drift. I tillegg var det et mål å holde de administrative kostnadene på et minimum. Det skulle bli et partnerskap.

Første steg var å invitere en lang rekke leverandører til en dialogfase. Resultatet gav en større forståelse av hva kommunen egentlig ønsket. Et eksempel er kjøkkenene i de fem bomiljøene i sentret. Kommunen ville beholde disse, selv om det ressursmessig var bedre å samle kjøkkentjenesten i et sentralkjøkken. Gjennom dialogfasen forstå imidlertid kommunen at kjøkkenene også hadde mening for beboeren som et sosialt midtpunkt.

Tre leverandører og kommunens egne ansatte ble prekvalifisert. Konkurransegrunnlaget inneholdt åtte temaer som bl.a. gikk ut på hvordan de to partene skulle samarbeide, utvikle, lede og effektivisere. Ved å unnlate å stille en lang rekke detaljerte tildelings– og kontraktskrav, unngikk kommunen kostnadskrevende kontrollsystemer.

Vinneren av konkurransen, Forenede Care, forsto at det dreide seg om mer enn pris.  Kommunen ønsket å generere ny kunnskap i tillegg til å sammenlikne utgifter og kvalitet med driften av andre pleiesentre både i egen og andre kommuner.

Noen markante økonomiske besparelser er ikke nådd. Det forventet heller ikke kommunen. Men en viktig innovasjon gir bedre grunnlag for den ønskede sammenlikning. Partene har utviklet en ressursfordelingsmodell, inndelt i pakker. En av disse gjelder alt som er knyttet administrativt til den daglige drift, en annen alene til utførelsen av de daglige pleieoppgavene. Modellen gjør at kommunen fram til nå har oppfylt sitt ønske om å holde administrative kostnader i sjakk, samtidig som kvaliteten i omsorgen kan sammenliknes uten å korrigere for administrative gjøremål.

(kilde: Udbudsportalen)

Sp�rsm�l?
  • Del