Digitalisering i hjemmetjenesten

Publisert 20.01.16 av Baard Fiksdal
Västerås kommune i Sverige hadde i noen år et prosjekt der man benyttet digital kommunikasjon i hjemmetjenesten. Formålet var å supplere hjemmebesøkene, slik at brukerne i enda større grad opplevet trygghet, delaktighet og sosial kontakt. Så kom beslutningen fra politisk hold om fullskala innføring av tilbudet, da døpt e–hjemmetjeneste.
hjemme

En lettanvendelig videotelefon skulle anskaffes. Med en slik skulle brukerne kunne ha kontakt både med personalet i hjemmetjenesten og sine pårørende. Kommunen var først ute med en slik konkurranse, og dermed fantes det ingen erfaring i å lage et godt konkurransegrunnlag til formålet.

Erfaringene fra pilotprosjektet ble brukt som underlag for behovsanalyse og utforming av krav. En markedsanalyse viste at det fantes mange interessante løsninger. En funksjonsbasert anskaffelse ble løsningen, for å skape konkurranse og å åpne for helt andre typer løsninger enn man forestilte seg.

Sammen med brukerne fra pilotprosjektet ble de grunnleggende funksjonskravene definert. Brukerne deltok også i diskusjonen om vekting og evalueringsmetoder. I stedet for å formulere hva som skulle være løsningen, spesifiserte kommunen hvilke funksjoner som skulle finnes.

For ikke å gjøre det vanskelig for de mange mindre – og nystartede – foretakene på markedet, ble alle krav til størrelse, ledelsessystemer og økonomisk stabilitet fjernet. Dette gjorde man på bakgrunn av en nøye risiko – og situasjonsanalyse. Etter en grundig diskusjon stilte man derimot krav til kompetanse, erfaring og tidligere leveranser, selv om det kan tolkes som innovasjonshemmende.

Ved evalueringen av tilbudene ble også brukerne trukket inn. Eldre brukere av hjemmetjenesten poengsatte kriteriene utfra egen opplevelse, mens eksperter med kunnskap om eldre og teknikk poengsatte kriteriene utfra et generelt synspunkt.

Kontrakten ble tildelt en leverandør med en teknisk sett helt annerledes løsning enn i pilotprosjektet. Dette var mulig fordi man aktivt og bevisst unnvek løsningsbaserte krav i anskaffelsen.

Funksjonskrav, markedsanalyse og brukerne med er tre suksessfaktorer, fremgår det av kommunens vurdering av anskaffelsen. Mer om saken

(Kilde: Upphandlingsmyndigheten)

E-hemtjänst i Västerås består av:
♦ Fast bildtelefoni
♦ Meddelandetext, bild
♦  Nattkamera
♦ Bildtelefoni på hjul
 Mer om saken

 

Sp�rsm�l?
  • Del