Kravspek til ny psykiatri–seng

Publisert 20.01.16 av Baard Fiksdal
Utgangspunktet var at det i de danske regionene var identifisert et behov for å utvikle en seng til fremtidens psykiatriske pasientstue. På en rekke punkter stilles det andre krav til en seng som skal benyttes i psykiatrien. Sikkerhetshensyn gjør at en vanlig sykehusseng ikke kan brukes. De samme hensynene gjør også at det er en utfordring å integrere elektroniske løsninger.
seng

Gjennom en serie innovasjonsworkshops ble krav til sengen identifisert og kvalifisert. Brukerinvolvering var sentral. De ble trukket inn under bygging av sengen, utprøvningen og videreutviklingen av forskjellige prototyper. På denne bakgrunn ble kravspesifikasjonene utarbeidet.

Anskaffelsesmetoden som ble valgt, var begrenset anbudskonkurranse, og det ble lagt funksjonskrav til grunn. Kontrakten skulle bestå av en utviklingsprosess og en etterfølgende klargjøring og leveranse av 500 senger. Underveis er det stilt krav og milepæler for å sikre fremdrift. Kontrakten er en utviklingspartnerskapskontrakt mellom en privat, som skal stå for utvikling og leveranse av sengen. Den offentlige part skal være aktivt involvert i utviklingsfasen og sørge for at brukerne blir trukket inn.

Anskaffelsesrunden ble gjennomført i første halvår 2014 i regi av psykiatrien i Region Syddanmark og Region Hovedstadens Psykiatri. Vinnerne ble et konsortium – Agitek, Alvitrol og B.V. Spring Produkties med Protac AS som underleverandør.

Den nye sengen er vesensforskjellig fra eksiterende senger. Designet er «hjemmekoselig», innbydende og funksjonelt, uten å gå på bekostning av personalets og pasientenes sikkerhet. Den er uten ledninger og batteridrevet, hygienevennlig og lett å rengjøre. Mer om psykiatrisengen.

(kilde: Syddansk Sundhedsinnovation)

Sp�rsm�l?
  • Del