Dialog bak verdens første miljø–ambulanse

Publisert 20.01.16 av Baard Fiksdal
For å nå miljømål gjennomførte Stockholms fylkeskommune i 2009 en dialog med flere produsenter om kjøp av en ambulanse drevet av fornybart drivstoff. Resultatet ble verdens første «grønne» ambulanse.
grønn ambulanse

Anskaffelse av en «grønn» ambulanse var en del av arbeidet for å redusere de miljømessige konsekvensene av ambulansedriften.

Anskaffelsesprosessen møtte imidlertid flere hindringer. Det skyldes at ambulanser er underlagt en rekke standarder, regler og andre krav, og bestilles i små antall. Resultatet var at det ikke ble levert inn noen anbud i den første åpne anskaffelsesrunden i 2007.

Da var det derfor nødvendig å være innovativ i planleggingsfasen. Man innledet en dialog med flere ambulanseprodusenter om muligheten for å utvikle en ambulanse drevet av fornybart drivstoff. De tekniske spesifikasjonene ble utarbeidet gjennom denne dialogen med leverandørene. En forhandlet prosedyre fulgte i 2008.

Fylkeskommunen stilte ikke bare nye, strengere krav til miljøtilpasning, de jobbet også sammen med den valgte leverandøren – ambulanseprodusenten Euro-Lans – for å finne nye løsninger som kunne oppfylle disse kravene. Det gjaldt bruk av fornybare drivstoff (biogass), og nye komponenter og materialer, reduserte belastningen på miljøet.

Leverandøren i dette tilfellet bruker nå bare halogenfrie kabler i alle sine kjøretøy – ambulanser, brannbiler og politibiler.

Den høyere innkjøpsprisen ga en økning på 13,5 % i investeringskostnader sammenliknet med en standard ambulanse av samme fabrikat (154 000 SEK) - og +6 % for neste «grønne» ambulanse. Innsparingen på grunn av driften på biogass ble beregnet til 22 000 SEK per år sammenlignet med bensin, men ingen sammenlignet med diesel.

Avskrivningstiden er fem år. En ambulanse kjører ca. 80 000 til 100 000 kilometer per år, og tas normalt ut av bruk etter 400 000 kilometer. Mer om miljøambulansen
(kilde: anskaffelser.no)

Sp�rsm�l?
  • Del