Ti råd mot svart arbeid i offentlige innkjøp

Publisert 25.01.16 av Baard Fiksdal

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet ti gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

F.v. Øivind Strømme, Skattedirektoratet, Ingebjørg Harto, NHO, Tommy Hestem, Asker kommune og nestleder i KS Innkjøpsforum, Trude Tinnlund, LO. (Foto: Hege K. Fosser Pedersen)
F.v. Øivind Strømme, Skattedirektoratet, Ingebjørg Harto, NHO, Tommy Hestem, Asker kommune og nestleder i KS Innkjøpsforum, Trude Tinnlund, LO. (Foto: Hege K. Fosser Pedersen)

Samarbeid mot svart økonomi (LO, KS, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) er enige om en felles lansering av ti strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.

Det siste året har flere kommuner vedtatt å gjøre en ekstra innsats mot sosial dumping innen bygg. Det har imidlertid ikke vært noen omforent beste praksis på området.  De ti strategiske grepene gir en felles metode for å fatte slike vedtak både for bygg og andre risikoanskaffelser.

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Mer her