Funksjonskrav: Knekk omkostningskurven!

Publisert 01.02.16 av Baard Fiksdal
Behandling av inkontinens var tema for en konkurranse i regi av Fredrikshavn kommune i Danmark. Kravspesifikasjonen skulle ikke være tradisjonell, full av detaljkrav, men med krav til funksjonalitet. Det ble stilt krav til resultatet, men ikke til leverandørens framgangsmåte.
bleier

I konkurransegrunnlaget beskrev kommunen at oppgaven gikk ut på å knekke omkostningskurven. Kommunens utgifter til inkontinensprodukter skulle stige mindre enn den demografiske utviklingen skulle tilsi med det nåværende utgiftsnivå.

Utover dette stilte kommunen bare krav til bleienes kvalitet og om veiledning av kommunens aktuelle personell.

Men det lå et incitament der også: Hvis det lyktes leverandøren å få ned utgiftene som krevet, tilkom det leverandøren en bonus i forhold til kommunens reelle besparelse.

Vinneren av konkurransen, Abena, kom med en løsning bestående av flere tiltak.  For det første skulle brukerne få opplæring, slik at de ble mer selvhjulpne. Dernest skulle personellet lære hvordan de på en bedre måte kunne gi veiledning.

Dessuten skal leverandøren ha ansvaret for en nettportal. Den skal gjøre det lettere for brukerne å bestille bevilgende produkter, samtidig som den skal bidra til bedre overblikk, slik at den faglige assistansen i større grad kan målrettes.

Kommunens forventning er at disse tiltakene både skal gi økt brukertilfredshet og vesentlige besparelser på antall timer personellet benytter ved besøk hos brukerne.

(Kilde: Rådet for Offentlig–Privat Samarbejde)

 

Sp�rsm�l?
  • Del