Allmenngjøring av renhold

Publisert 01.02.16 av Baard Fiksdal

Renholdsoverenskomsten ble allmenngjort i 2011 for å heve seriøsiteten i bransjen. NHO Service har laget en veileder som er nytt lesning for alle som skal kjøpe eller levere renhold.

allmenngjort

Veilederen informerer om hva allmenngjøring betyr for kjøper og leverandør. Den gir konkrete råd om hvordan du bør forholde deg til regelverket. Pådriver for allmenngjøring har vært NHO Service/NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund/LO.
Veilederen finner du her