Framtidens sykehjem

Publisert 04.02.16 av Baard Fiksdal
Trykkfølsomme gulv med fallsensorer, automatiske toaletter med innebygget vaske- og tørkefunksjon, er noen av oppfinnelsene som er utviklet for et sykehjem i Aalborg.
toalett

Dette er et samarbeid mellom Aalborg Kommune, Copenhagen Living Lab og andre leverandører i prosjektet "Fremtidens Plejehjem - trivsel og teknologi"

Trykkfølsomme gulv medfører at kommunen sparer en nattevakt og en halv ettermiddagsvakt, som betyr en million kroner årlig i redusert kostnad. Dette fordi teknologien gjør det mulig å rette mest oppmerksomheten til de eldre som har dårligst helse. Trykkfølsomme gulv er en investering på 3,2 millioner kroner som nedbetales over 3,3 år.

Toaletter med innbygget vaske- og tørkefunksjon gir beboerne økt selvfølelse fordi det gjør at de klarer et toalettbesøk på egen hånd. Formålet er også å avlaste personalet.

Et annet eksempel er interaktive skjermer eller "trivselsskjermer". Skjermen brukes av beboerne til å holde kontakt med familie og venner via Skype og en sms-funksjon. Systemet brukes også til å tilkalle hjelp fra pleiepersonalet.

Konklusjon: Introduksjonen av ny velferdsteknologi fører til konkret effektivisering, frigjør driftsmidler og skaper økt trivsel.

Aalborg kommune har mer om saken
Rådet for Offentlig–Privat Samarbejde har mer om saken

Sp�rsm�l?
  • Del