Valgte først hva de ville oppnå hvordan

Publisert 24.02.16 av Baard Fiksdal
Lolland kommune i Danmark skulle inngå ny kontrakt om rengjøring. Viktige kriterier for utvelgelse av leverandør ble grundig drøftet på forhånd. Det ble enighet om at medarbeidernes arbeidsmiljø, det ytre miljø (ressursforbruk), hygiene, kvalitet og økonomi skulle telle aller mest.
sitat

Før anskaffelsen gjennomførte kommunen noen pilotprosjekter med en leverandør som leverte kjemikaliefri rengjøring. Dette var en form for test på hva markedet kunne tilby for å imøtekomme kommunens kriterier. Før prosjektene ble satt i gang, foregikk en lang rekke avklarende møter mellom partene.

Pilotprosjektene omfattet flere kommunale institusjoner, og så vel medarbeider– som kvalitetsevalueringen falt positivt ut. Dermed ble også mange andre kommunale enheter interesserte, og tiden var inne for å gjennomføre an anbudskonkurranse.

Et annet spørsmål var hvordan kommunen da på en best mulig måte skulle sikre bredest mulig konkurranse om oppgaven. Skulle man detaljspesifisere oppgaven eller rett og slett beskrive hva de ville oppgå med rengjøringen. Det siste ble valgt. Hvis ikke leverandørene kunne leve opp til målene som kommunen satte for rengjøringen, kunne de ikke komme i betraktning.

Her var det altså snakk om å stille funksjonskrav. Valget falt på leverandøren som tilbød den kjemikaliefrie rengjøringen (Viima).

Det kjemikaliefrie rengjøringsløsningen har også hjulpet kommunen med å spare 1,3 millioner kroner i timeforbruk og sykedager. Samtidig skåner systemet miljøet for kjemikalier og det sparer betydelige mengder vann. Leverandøren har på sin side styrket bunnlinjen.

Leverandøren anbefaler andre kommuner å gjennomføre anbudskonkurranser med funksjonskrav, slik at man ikke låser seg til at bare noen leverandører kan komme med tilbud. Store offentlige kontrakter bidrar også til at leverandøren kan utvikle sitt produkt. I tillegg er det slik at når en offentlig virksomhet går ut og satser på «grønne innkjøp» er det lett slik at også andre følger etter. Dermed øker markedet.

Mer om saken

 

Sp�rsm�l?
  • Del