Jaktet kvalitet, ikke økonomisk gevinst

Publisert 25.04.16 av Baard Fiksdal
Randers kommune satset på en bestemt kvalitet i konkurransegrunnlaget, nemlig å få en profesjonell håndtering av administrasjon av vanlige alders–/pleiehjemsboliger. Det var ingen jakt på økonomisk gevinst som lå bak anbudskonkurransen.
plejehjem

Oppgaven besto av å utarbeide leiekontrakt med den enkelte leietaker, befaring i forbindelse med ut– og innflytting, utarbeidelse av driftsbudsjetter mm.

Kontraktsperioden var på 4 ½ måned med opsjon på et par år til, og verdien på kontrakten var på to millioner danske kroner.

Det var ingen jakt på økonomisk gevinst som lå bak anbudskonkurransen. Administrasjonsoppgaven var konkurransenøytral for kommunen i det beboerne selv betalte kostnadene for administrasjon via husleien. Resultatet av konkurransen ble imidlertid en besparelse for beboerne på til sammen om lag 500 000 kroner ved overgang til en ekstern leverandør.

Den eksterne leverandøren er underveis kommet opp med en rekke ideer til produkter som bl.a. kan lette administrasjonen, bl.a. en ny varmemålerteknologi som kan fjernavleses. På den måten kunne man droppe den fysiske avlesningen av varmemålerne.

Kommunens erfaring: Enklest mulig konkurransegrunnlag og at man i konkurransegrunnlaget stiller krav om at det skal være en lokal kontaktperson tilknyttet oppgaven.

Mer om saken

Sp�rsm�l?
  • Del