Ville bli bedre med en ekstern

Publisert 25.04.16 av Baard Fiksdal
Den danske kommunen Hvidovre mente at en ekstern leverandør kunne ivareta oppgaven som boligselskap for kommunale eiendommer bedre enn kommunen selv. Med det som utgangspunkt satte man i gang en anbudskonkurranse med en svært detaljert kravspesifikasjon.
stranmarkshave
Plejecenter Strandmarkshave i Hvidovre

Bakgrunnen for konkurransen var en lovendring som gjorde at danske kommuner selv skulle være boligselskap for de omsorgsboligene og pleiehjem de eide. Anskaffelsen omfattet to av Hvidovre kommunes tre pleiehjem i tillegg til en rekke enkeltbolig.

Kommunen la sine erfaringer til grunn i utformingen av konkurransegrunnlaget: I forbindelse med denne typen anskaffelse er det avgjørende at kravspesifikasjonen tydelig og i detaljer beskriver hva kommunen forventer av leverandøren – og hva en leverandør kan forvente av oppdragsgiveren. På den måten reduseres mulighetene for uoverensstemmelser i forbindelse med prioritering av oppgaver og bruk av personell.

Selve oppgaveløsningen skulle skje i dialog med kommunens tekniske forvaltning.

Den årlige kontraktverdien var på 600 000 danske kroner, og kontrakten hadde en varighet på to år med en opsjon på ytterligere to år.

En positiv effekt ved å trekke inn en privat leverandør, er at leverandøren har utviklet og takk i bruk systemer for sikring av trygg administrasjon på området. Det har vært til inspirasjon for kommunen.

En erfaring fra konkurransen og driften er utfordringene ved å knytte et boligselskap uten driftserfaring fra omsorgssektoren. Det er to ulike fagfelt som må samordnes og avklares, heter det i erfaringsmaterialet. Dette må føre til løpende forventningsavstemning og klare avaler aktørene imellom. Noe dobbeltadministrasjon ble det også, da den eksterne leverandøren bruke et annet system enn kommunen.

Mer om saken

 

Sp�rsm�l?
  • Del