Lite kvalitetsbedring å hente andre gang

Publisert 25.04.16 av Baard Fiksdal
Andre gang Kolding kommune i Danmark konkurranseutsatte driften av et pleiesenter, be de kvalitative og økonomiske gevinstene små i forhold til første gang. Men mye gjenbruk av erfaringene fra første gang, gjorde at kostnadene til konkurransedokumentene sank fra 1.5 til 0,1 mill.
Ok-Plejecentret Dreyershus er et privat plejecenter, som varetager udliciterede opgaver for Kolding Kommune
Ok-Plejecentret Dreyershus er et privat plejecenter, som varetager udliciterede opgaver for Kolding Kommune

Første gang Kolding kommune konkurranseutsatte driften av pleiesenteret Dreyershus var det et tydelig kvalitetsmotiv bak. Ønsket var å etablere et sammenlikningsgrunnlag med sikte på å videreutvikle og forbedre driften av senteret. Kommunale så vel private erfaringer med drift av pleiesenter skulle komme til nytte.

Imidlertid fikk man ikke se så mye av denne forventningen ved annen gangs konkurranseutsetting.  Det er ikke vesentlige forskjeller i service og kvalitetsnivå mellom første og annengangs kontrakt. Kvalitetsoppfølgingen viser imidlertid at leverandøren levrer den bestilte kvalitet etter kontrakten.

En innovasjonseffekt er kommet til: I forbindelse med konkurransen utviklet kommunen en avregningsmodell har vist seg effektiv til å regne ut en fast dagspris avhengig av den enkelte beboers funksjonsnivå. Modellen er derfor eksporter til andre sykehjem i kommunen, og tatt i bruk ved en konkurranse om et pleiesenter i regi av et OPP (offentlig–privat partnerskap).

Kontraktsperioden var åtte år og ti måneder, og kommunen regner inn en bruttogevinst på 272 000 kroner årlig. Her er resultatene fra første gangs konkurranseutsetting regnet inn. Fra første til annen gang er besparelsen regnet til om lag en pst. av kontraktsverdien.

Kommunen var blant de første i Danmark som konkurranseutsatte en slik oppgave, og da ble det vesentlige kostnader knyttet til utvikling av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner. Det anslås at transaksjonskostnadene til første gangs konkurranseutsetting lå på 1, 5 mill. kroner, mens det andre gang begrenset seg til 100 000 kroner.

Mer om saken

 

Sp�rsm�l?
  • Del