Samarbeid ga trygghet

Publisert 12.07.16 av Baard Fiksdal
Anskaffelsen var over og kontrakt sluttet. Men før den eksterne leverandøren av den nye, felles vaktsentralen satte i gang arbeidet, fikk han besøk av en rekke av kommunens medarbeidere.
alarmknapp

De ønsket å følge hvordan alarmbrukernes anrop ble håndtert. Kommunens helsepersonell ble gjennom selvsyn trygge på sin fremtidige samarbeidspartner.

Faaborg–Midtfyn kommune i Danmark overtok gjennom sammenslåing av fem kommuner flere ulike alarmsystemer. Fabrikatene og den tekniske standard var forskjellig, og de var tilsluttet flere forskjellige vaktsentraler med varierende ansvarsområde.

Til erstatning ønsket kommunen seg en ekstern, døgnbemannet alarmsentral som en førstelinjetjeneste for innbyggere med alarm.

Årlig nettogevinst
Det var både økonomiske og kvalitativt positive virkninger som følge av konkurransen og kontraktstildeling til ekstern leverandør. Den endelige årlige nettogevinst er ikke ferdig beregnet, men kommunen mener det er hevet over tvil at det er oppnådd besparelser. Det er f.eks. lavere priser på selve alarmtjenesten, og med den nye vaktsentralen spares det tid når man svarer på henvendelsene fra alarmbrukerne.

På kvalitetssiden noterer kommunen at tidligere kunne over 30 prosent av alle innkomne meldinger karakteriseres som feil eller «sosiale anrop», det vil si at man brukte mye tid på anrop som ikke krevet utrykning.

Tidsbesparelse og færre avbrytelser
Noen ganger opplevde man dessuten at en assistent rykket ut der det trengtes en sykepleier. Det var også tidsspille. Den nye vaktsentralen betyr at bare de nødvendige anrop blir sendt videre til relevante faggrupper. Alt dette betyr tidsbesparelse og færre avbrytelser for kommunens helsepersonell.

Det er også en avlastning i helsepersonellets arbeidsgang at det samme systemet er innført overalt i kommunen, slik at man slipper å betjene ulike alarmsystemer.

Innovasjon kom det også ut av anskaffelsen: Alarmsystemet kan tilsluttes IP–telefoni som betyr at anrop også kan gjøres via pc. I tillegg kan alarmsystemet koples til mobilnettet via sim–kort.

Mer om saken

 

Sp�rsm�l?
  • Del