Oppgavebeskrivelsen lød «knekk kostnadskurven»

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
Det gjaldt å få til større fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse i behandlingen av inkontinens. Funksjonskrav skulle benyttes, men hvordan beskrives oppgaven best og tydeligst mulig? Jo, overskriften i konkurransedokumentene til Frederikshavn kommune var «kostnadskurven skal knekkes».
fredrikshavn

På en kort og grei måte ble interesserte tilbydere dermed informert om at løsningene deres skulle resultere i at utgiftene til inkontinensprodukter skal stige mindre enn den demografiske utviklingen vil føre til med nåværende utgiftsnivå. Lyktes man i å redusere kostnadene ble leverandørene lovet en bonus i forhold til kommunenes reelle besparelse.

Kommunen stilte også krav om produktenes kvalitet og at leverandøren skulle veilede kommunens helsepersonell. Resten av løsningen var opp til leverandøren.

Først ute i Danmark
Kommunen var den første i Danmark som benyttet funksjonskrav på helseområdet. Erfaringene så langt viser at bruk av funksjonskrav avgjort kan være et effektivt redskap på området. Ved å la resultatet og ikke aktivitetene styre oppgaveløsningen, kan billigere og bedre løsninger oppnås, heter det.

Den valgte leverandøren, Abena, lærer ikke bare opp personalet, men også brukerne, slik at disse kan bli selvhjulpne. I tillegg har selskapet en nettportal der brukerne kan bestille sine produkter. Dette er en forenkling for den enkelte bruker, samtidig som det gir kommunen oversikt over hva som bestilles. Det igjen gir kommunen et godt utgangspunkt for å målrette den faglige assistansen.

Mer om saken

Sp�rsm�l?
  • Del