Utfordringen: Kvalitetsnivå til fastsatt pris

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
Kravet var kvalitet til allerede fastsatte priser. Tilbudet i hjemmehjelpen skulle bli bedre, selve oppgaven løftes. Som utgangspunkt valgte kommunen å se tilbudene i lys av den prisen som lå i «fritt valg»–modellen. Nivået var altså den kvalitet og utvikling man kunne få for denne prisen.
f

Anskaffelsen i den danske kommunen Furesø gjaldt kontrakt for deler av hjemmehjelpen, som berørte om lag 1.100 beboere. Tidligere kunne de velge mellom 11 virksomheter, nå var målet bare tre, inklusive kommunen selv.

Ønskemålet var å forenkle samarbeidet og samtidig stille nye krav som matcher de aktuelle utfordringene på området. De private firmaene i anskaffelsen skulle ha en sterk faglig profil og være med på å løfte oppgaven, heter det. Kommunens beregninger gikk samtidig utpå at man kunne oppnå en årlig besparelse på nær 1,2 millioner kroner dersom fordelingen beboere mellom kommunen og de private leverandørene ble uendret.

Kvalitet til fastsatte priser
Operativt valgte kommunen å gå ut med et krav om at de private skulle matche kommunens fastsatte priser, etter mønster av godkjennelsesmodellen for «fritt valg». Dette gav kommunen en åpning for prissjekk av tilbudene for de konkrete tjenestene. Fokus var på kvaliteten i tilbudene, et ønske om å yte et bedre tilbud til fastsatte priser.

Færre leverandører ville samtidig lette det administrative arbeidet. Et færre antall leverandører betyr dessuten et sikrere forretningsgrunnlag for leverandørene.

To år etter at kunngjøringen ble gjort, er kommunen godt fornøyd med resultatet.

Mer om saken

Sp�rsm�l?
  • Del