Involver de ansatte, og hold dem orientert

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
De anbefaler det varmt etter å ha gjennomført en konkurranse der virksomhetsoverdragelse ble ett av resultatene: Hold de ansatte løpende orientert og involver dem i anskaffelsesprosessen.
h

Hjelpemiddeldepotet i Horsens kommune i Danmark var spredt på tre forskjellige adresser. Nå ønsket kommunen å samle alt på ett sted ved å konkurranseutsette driften.

Konkurransen omfattet fem overordnede oppgaver: Håndtering av nye og brukte hjelpemidler, transport av hjelpemidler, reparasjon av hjelpemidler, akuttberedskap og administrative oppgaver.

Ett av de gode rådene kommunen gir etter utført konkurranse, er å trekke de ansatte med i prosessen, gjerne i forbindelse med utarbeidelse av kravspesifikasjonen. Likeledes, heter det, er det viktig å sørge for at de ansatte blir løpende orientert om prosessens utvikling. I denne konkurransen ville flere medarbeidere bli direkte berørt – tre av dem ble virksomhetsoverdratt til ny leverandør i forbindelse med kontrakten.

Et annet poeng, ifølge kommunens erfaringer, er å organisere arbeidet med konkurransen som et prosjekt, der all relevant kompetanse er med (jurist, fagfolk, ledelse, stab).

Å hente impulser og inspirasjon fra andre som har gjort det samme, tas også med blant det anbefalelsesverdige i erfaringene.

Sp�rsm�l?
  • Del