• Dette koster velferd

  Et grunnlag for vurdering av kostnader og kvalitet i omsorgstjenester er utviklet av NHO, KS og Virke i et felles initiativ. Verktøyene er nå komme i ny versjon.
  Enhetskostnader i pleie og omsorgstjenester (1845 K) Last ned
 • Veileder for fritt brukervalg

  Kommunal- og Moderniseringsdepartementet laget i 2015 en veileder for innføring av brukervalg i helse, omsorg og grunnskole.
  Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg (1238 K) Last ned
 • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

  Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen tar også for seg de nye håndhevelsesbestemmelsene som trådte i kraft 1. juli 2012.
  Veileder til reglene om offentlige anskaffelser.pdf (1553 K) Last ned