• Regler om innleie

    1. januar 2013 ble arbeidsmiljøloven endret og vi fikk nye regler om innleie av arbeidskraft. NHO Service har laget en veileder som gjennomgår reglene.