Du står her: 

Forbedre tjenester

Publisert 12.02.13 av Erik Bentsen
Denne hoveddelen har dialog, oppfølgning og forbedringer i fokus. Da spennet i denne portalen er betydelig når det gjelder forskjellene på oppgaver som kjøpes inn, betyr det også at det vil være store forskjeller i denne delen om hvordan man rent praktisk skal gå frem for tilsyn og eventuelt bedre de ulike tjenestene.

Likevel, forbedringer kan normalt skje på alle nivå. Det er i denne fasen erfaringer i alle ledd må tas med og eventuelle justering eller lemping av eksisterende krav står sentralt for en ny anskaffelsesrunde.. Bruker man tid på de riktige tingene? F.eks. gjeldende kontrakt har omfattende rapportskriving som del av kontrakten, men er det viktig at det gjennomføres på samme måte i fremtiden? Kan man knytte til seg av teknologi og nye løsninger slik at rapportene både blir bedre og tar mindre tid?

En rekke spørsmål kan stilles: Er nytten av ulike krav blitt vurdert, bør man skjerpe på noen områder og lempe på andre. Skal det gis økt fleksibilitet, etableres brukerkontakt, gis bedre informasjon til ulike parter slik at de får mer rett forventninger til tjenesten, osv.

Sp�rsm�l?
  • Del