Du står her: 

 • Verktøy

Verktøy

1Politisk og adm. forberedelse (3)

 • Dette koster velferd

  Et grunnlag for vurdering av kostnader og kvalitet i omsorgstjenester er utviklet av NHO, KS og Virke i et felles initiativ. Verktøyene er nå komme i ny versjon.
  Enhetskostnader i pleie og omsorgstjenester (1845 K) Last ned
 • Veileder for fritt brukervalg

  Kommunal- og Moderniseringsdepartementet laget i 2015 en veileder for innføring av brukervalg i helse, omsorg og grunnskole.
  Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg (1238 K) Last ned
 • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

  Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen tar også for seg de nye håndhevelsesbestemmelsene som trådte i kraft 1. juli 2012.
  Veileder til reglene om offentlige anskaffelser.pdf (1553 K) Last ned

4Utarbeide oppgavebeskrivelse (5)

6Formulere operative kvalitetsmål (2)

8Utarbeide anbudsmateriell (4)

10Valg av leverandør og kontraktsinngåelse (2)

14Kontraktsoppfølging (4)