INSTA 800 - et kvalitetssystem for renhold

Publisert 31.10.13 av Bjørn Ove Fjellandsbø

Denne standarden beskriver et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.

Standarden gir et felles grunnlag for rengjøringskvalitet som letter samarbeidet og kommunikasjonen mellom kunder og leverandører på renholdsområdet. Et felles språk reduserer risikoen for at det oppstår misforståelser.

  • Standarden gir mulighet for entydig dokumentasjon av det på forhånd fastsatte kvalitetsnivået.
  • Standarden gir leverandører muligheten til å kontrollere at avtalt kvalitetsnivå er oppnådd.
  • Standarden gir arbeidstakere muligheten til å kontrollere eget arbeid etter fastlagte kvalitetsprofiler. Dermed får arbeidstakeren gjennom standarden mulighet til å bedømme sin egen arbeidsinnsats.
  • Standarden gir kunder muligheten til å beskrive sine kvalitetskrav på en entydig måte.
  • Standarden gir mulighet til å informere brukerne av lokalene om rengjøringskvaliteten.
  • Standarden inneholder objektive målekriterier for å unngå usikkerhet om hvilken kvalitet som er valgt.
  • Standarden gjør det lettere for kunden å sammenlikne forskjellige tilbydere, og den gjør det lettere for leverandører å utforme anbud fordi kvalitetskravene er definert entydig.
I forbindelse med bestilling eller anbudsinnbydelser for renholdstjenester kan standarden brukes sammen
med NS-INSTA 810 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester.