Du står her: 

Drifte tjenester

Publisert 12.02.13 av Erik Bentsen
Denne delen omhandler gjennomføring av leveransen. I noen tilfeller omfatter denne fasen også den praktiske overføring av ansatte som velger å bli med over til ny arbeidsgiver.

Ved virksomhetsoverdragelse innebærer dette en ny hverdag for bedriften som tar over, ansatte og brukere av tjenesten. I denne delen må eksisterende og ny arbeidsgiver samarbeide godt om hvordan overføringen av ansatte og oppgaver skal skje.  

Det finnes nok noen eksempler på at gjeldene drifter tilrettelegger for lite eller kanskje snarere tvert imot, gjør det vanskelig i overtagelsesfasen for ny drifter. I tillegg så har kanskje den politiske fasen eller gjennomføringen av konkurransen tatt lengre tid enn antatt, og overtagelsen blir hastig og mer krevende for den nye leverandøren enn hva som er rimelig.

En ny drifter vil ofte trenge noe tid på å etablere det drifts- og arbeidsmiljø som skal utføre kontrakten til den standarden som partene er blitt enig om. En oppdragivers oppgave er å informere ansatte og brukere best mulig om hva som kommer, samt gjøre det enklere å ta over. De oppdragsgivere som har jevnlig kontakt med ansatte kan forebygge usikkerhet og misforståelser.  

Det understrekes at ansatte har behov for å vite om hvordan deres arbeidsdag blir fremover og at det bør være en form for tilgang til fora hvor ny drifter slipper til med informasjon helst måneder før man skifter arbeidsgiver. Enkelte kommuner er svært restriktive på hvilken informasjon de gir de ansatte, ofte mot ny drifters preferanse. Det understrekes at dette kan gjøre det vanskelig å akseptere endringer, dersom ikke det gis opplysninger om hva som kommer i de nærmeste månedene. Spesielt gjelder dette arbeidsforhold og planer, lønnsforhold og muligheter på ny arbeidsplass.

Når det gjelder overføring av arbeidsoppgaver eller kjøp av ny tjeneste, så vil en god kontrakt ha vedlegg med oversikt over de kritiske fasene i overføring av oppgavene. En slik kontrakt bør også forplikte dagens drifter til å tilrettelegge med spesifikke oppfyllingspunkter ovenfor ny leverandør.

Sp�rsm�l?
  • Del