Du står her: 

12) Samarbeid om oppgaveløsningen

Publisert 12.02.13 av Erik Bentsen
Innenfor tjenestesektoren er det nødt til å være et samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør, dersom potensialet i tjenestens effektivitet og formål skal oppnås. Enten det er helse eller renhold, vil leverandøren møtes med personell hos kunden som påvirker leveransen.

OPS kontrakter er et godt eksempel hvor det er stort fokus på samarbeidet. Det skyldes nok at det er kostbart for begge parter om prosjektet ikke leverer, men også at erfaringene tilsier at partene må legge inn sitt beste for å lykkes optimalt. 

F.eks. kan oppdragsgiver vurdere om det fysiske forhold ved bygget som kan tilrettelegges for tjenesten eventuelt om tilgrensende oppgaver som betyr noe for logistikken til leverandøren tilpasses noe. Andre ganger kan det omhandle det oppfyllelsespresset som legges på leverandøren. Noen konkurranser trekker ut i tid, uten at oppstartsfristen forlenges. Større oppdrag hvor det skal mobiliseres mange ansatte med nye oppgaver, må få rimelige oppstartsvilkår. F.eks. er det ikke kurant at kontrakten tildeles uker eller måneder etter tiltenkt, for deretter kreve at leverandøren som fikk oppdraget skal levere en full løsning fra dag en. I noen tilfeller har en utsatt kontraktstildeling skjedd i midten av desember med krav om at landsdekkende eller regionale oppdrag skal løses første dag etter nyttår. Det er rimelig å legge til grunn at dette blir vanskelig for de nye ansatte og ledelse, men ikke minst også for de ansatte fra tidligere utfører som skal få nye arbeidssituasjoner.

Ved anskaffelser som på ett eller annet tidspunkt skal gjentas, kan det være en fordel med kontrakter som sørger for en ryddig overtagelse av kontrakten. F.eks. at informasjon om bestemte forhold skal være tilgjengelig for en eventuell ny leverandør eller at nøkler etc skal være merket.

Sp�rsm�l?
  • Del