Du står her: 

 • For politikere

For politikere

Publisert 11.02.13 av Bjørn Ove Fjellandsbø
Velkommen til portalen BedreTjenester! Her vil du som politiker finne mye nyttig informasjon om hvordan man kan lykkes med konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Fakta til politikere

På hvert av de 14 trinn i anbudsprosessen så formidler vi i denne faktaboksen hva vi mener det er spesielt viktig for politikerne å være obs på for å lykkes med en god anbudsprosess.

Konkurranseutsetting som virkemiddel brer om seg i norske kommuner. Men ikke alle kommuner har like mye erfaring med dette. På BedreTjenester.no kan man finne mange gode råd og praktiske verktøy for hvordan å lykkes med anbudsprosessen.

NHO Service har delt prosessen med å sette en tjeneste ut på anbud i 14 trinn fordelt på fire hovedfaser:

 • Velge tjenster
 • Utvikle og anskaffe tjenester
 • Drifte tjenester
 • Forbedre tjenester

BedreTjenester.no formidler hva som er suksesskriterier på hvert av de 14 trinnene. Vi formidler hva det er spesielt viktig å tenke på for politikerne i hvert enkelt trinn, samtidig som det ligger mange praktiske verktøy for innkjøpere som skal gjennomføre anbudsprosessen på vegne av det offentlige.

Det er stor forskjell på å konkurranseutsette renhold av en skole i forhold til driften av et sykehjem. Men begge anbudsprosesser går likevel gjennom de samme 14 trinn.

Våre eksempler og pratiske verktøy per trinn fokuserer på bransjer/tjenesteområder som NHO Service organiserer:

 • Renhold
 • Drift og vedlikehold av bygg (FDV)
 • Hjemmetjenester
 • Sykehjem
 • Vakt og sikkerhet
 • m/flere
Sp�rsm�l?
 • Del