Skreddersydd konkurransegrunnlag

Publisert 25.01.16 av Baard Fiksdal
Et fylke i Skottland kunngjorde en rammeavtale for levering av mat og drikke til 30 skoler i inntil tre år. Resultatet ble en reduksjon av CO2-utslippene årlig med nesten 38 tonn per skole, mat av bedre kvalitet og sysselsetting for små, lokale leverandører.
skolemat

Målsettingen med anskaffelsen var å redusere avhengigheten av bearbeidet mat, og å sikre en god ernæringsmessig standard. Miljøpåvirkningen fra skolemåltidene skulle bli lavere ved å redusere mengden emballasje og øke bruk av økologiske produkter. En av konklusjonene fra anskaffelsesprosessen var at en grundigere diskusjon med flere leverandører om strategi og prosess, i forkant av utlysningen, ville vært nyttig.

Antall mottatte tilbud varierte fra ett til fire per del av konkurransen. Leverandørene viste en tydelig forpliktelse og evne til høyere kvalitetsstandarder og etisk og miljømessig forbedring. Kostnadene var høyere sammenlignet med tidligere kontrakter, men ble til dels oppveiet med gevinstene ved sunnere og kvalitetsmessig bedre sammensatte menyer.

Minst 70 % er hentet lokalt, selv om dette ikke var et krav i konkurransegrunnlaget. Rammeavtalen åpnet opp for deltilbud (totalt 9) og det kunne inngis tilbud på en eller flere av disse. Dette medførte at flere små lokale leverandører fikk tilbudt kontrakter på rammeavtalen. Denne nære relasjonen la til rette for et bedre samarbeid. Med en smal produktliste per leverandør, fikk man bedre kvalitet, ensartethet og pålitelighet. Dette var tydelig både på det enkelte skolekjøkkennivået, og i oppfølgingen av kontraktene. Man oppnådde et generelt høyt nivå av tilfredshet. Leverandørene gjennomførte ytterligere forbedringer etter at de ble oppmuntret til å jobbe for å oppnå en sertifisering for lokalprodusert mat.

  • Kontraktens gjenstand: Forsyning og levering av ferske/økologiske matvarer.
  • Tekniske spesifikasjoner: Budgiverne var pålagt å levere detaljerte redegjørelser for rutiner med hensyn til økologisk mat, samsvar med standarder for dyrevelferd (hvor dette er relevant), krav til hygiene og bearbeiding av mat og opplysninger om innkjøpsprosessen, produksjons- og transportordninger
  • Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet vurdert på grunnlag av nettopris (50 %), evne til å levere innen tidsfristen (15 %), kvalitet og matvareutvalg (15 %), ordninger og fasiliteter for mathåndtering (10 %) og ressursbruk (10 %)
  • Ved evalueringen av «ressursbruk», så man blant annet på leverandørenes forslag til å redusere miljøkonsekvenser ved anskaffelsen; reduksjon av emballasje, avfallsminimering, mulighet for gjenvinning og kompostering, og standarder for dyrevelferd.

Sp�rsm�l?
  • Del