Adgangskontrollanlegg

Publisert 01.02.16 av Baard Fiksdal

Datatilsynets veileder fra 2010 går gjennom det du bør tenke på ved etablering av adgangskontrollanlegg.

adgangskontroll

Bruk av adgangskontroll faller inn under personopplysningslovens bestemmelser. Ansvaret for etterlevelse av kravene vil normalt ligge hos den enkelte virksomhet som tar anlegget i bruk. 

Om veilederen:
Elektroniske tilgangskontrollar for å kome inn og ut av arbeidsplassen har vorte stadig meir vanleg. Systemet styrer kven som skal ha tilgang til ulike område, og lagrar i enkelte høve informasjon om passeringar inn og ut av bestemde område. Datatilsynet ynskjer å klargjere kva som må gjerast før eit slikt system kan takast i bruk, og kva for plikter som fylgjer av bruken. Dersom systemet blir brukt som eit reint nøkkelkortsystem utan lagring av passeringar eller andre personopplysingar, er reglane noko annleis. Rettleiaren er skriven for arbeidslivet, men det meste av innhaldet vil og vere gjeldane for andre sektorar.

Velederen finner du her