Kontrakt for kjøp av renhold

Publisert 01.02.16 av Baard Fiksdal

Siste versjon av standardkontrakt for kjøp av renhold er fra 2015.

kontrakt

Kjøp av renhold bør bygge på en god og oversiktlig avtale. Det forenkler tilværelsen både for kunde, renholder og leverandør i kontraktsperioden. I praksis ser man ofte at en uklar avtale medfører uenighet og misnøye, og som kan utvikle seg til konflikter. Dette er noe alle seriøse aktører ønsker å unngå.

En god renholdskontrakt bør inneholde: 
♦ Grundig beskrivelse av renholdsleveransen, helst med referanse til konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen
♦ Hvilke rom som omfattes og hvilke kvalitetsnivå som gjelder
♦ Kontrollprosedyrer og rapporteringsregler
♦ Varighet av oppdraget og oppsigelsesregler
♦ Prisbestemmelser (prisregulering, endringer, fakturering)
♦ Krav til leverandør (HMS, sertifiseringer, lovlydighet, forretningsskikk, miljøpolicy)
♦ Krav til kunde (disposisjon av garderobe og renholdsrom, tilrettelegging for moppevask og kjølig oppbevaring mopper og kluter)
♦ Arbeidstidsbestemmelser og priskonsekvenser ved eventuelle avvik
♦ Definisjon og konsekvenser av mislighold
♦ Oppfølging (ledelsesregime, fastlegging av møte- og oppfølgingsstruktur)
♦  Forsikringsansvar

Det er utviklet en Norsk Standard-avtale mellom kunde og renholdsleverandør som regulerer avtaleforholdet på en balansert og ryddig måte, og som anbefales benyttet i de fleste tilfeller. Standarden er utviklet i samarbeid mellom relevante interessenter, og heter NS 8431.

Standardkontrakten NS 8431:2015 kan du kjøpe her

Medlemmer i NHO Service får kontrakten til rabattert pris ved å kjøpe denne gjennom Min Side