Kontrakt for kjøp av vakt- og sikkerhet

Publisert 01.02.16 av Baard Fiksdal

Dette er standardkontrakten NS 8434, Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester.

kontrakt

Standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold der en part (leverandøren) leverer en tjeneste som i det vesentlige utgjør manuelle vakt- og sikkerhetstjenester, jf. lov av 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet, i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der en part (underleverandøren) påtar seg en del av den leveransen som leverandøren har påtatt seg. Bestemmelsene i standarden angående oppdragsgiveren gjelder da for leverandøren, mens bestemmelsene angående leverandøren gjelder for underleverandøren.

Kjøp kontrakten her