Regler om innleie

Publisert 04.02.16 av Baard Fiksdal

1. januar 2013 ble arbeidsmiljøloven endret og vi fikk nye regler om innleie av arbeidskraft. NHO Service har laget en veileder som gjennomgår reglene.

innleie

Veilederen presenterer reglene og tolkninger. Tolkninger er basert på lovens forarbeider og vurderinger er gjort av en arbeidsgruppe i NHO.

Hovedpunkter i de nye reglene
♦ Innføring av et likebehandlingsprinsipp
 Innleides adgang til felles goder og tjenester hos innleier
 Opplysningsplikt mellom innleier og utleier mht. vilkår
 Innføring av innsynsrett for arbeidstaker og tillitsvalgt hos innleier
 Innføring av solidaransvar for innleier
 Innleier skal informere innleid om ledige stillinger
 Drøftingsplikt ved innleie fra bemanningsforetak
 Innleiers ansvar for den innleides arbeidstid tydeliggjøres
Veilederen