Suksessfaktor å inkludere alle

Publisert 24.02.16 av Baard Fiksdal
Verdal kommune gjennomførte en innovativ anskaffelse for å finne velferdsteknologiske løsninger for sin helse– og omsorgstjeneste. Alle faggrupper blant de ansatte ble trukket med i prosessen. Summen av alles kompetanse og holdninger bidro til resultatet.
logo

Det var i 2013 at Verdal kommune gjennomførte en anskaffelsesprosess med sikte på velferdsteknologiske løsninger. Kommunen skulle ha nye systemer for varslings– og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer til bruk i institusjon og for hjemmeboende.Teknologien skulle bidra til å skape trygge rammer omkring den enkeltes liv. Også Levanger kommune og Innherred samkommune var med på denne anskaffelsen. Nasjonalt program for leverandørutvikling var samarbeidspartner i anskaffelsesprosessen.

Prosessen startet med at kommunen arrangerte en åpen dialogkonferanse. Formålet var å informere om hvordan kommunen hadde tenkt å legge opp prosessen, og hvilke behov som kommunen ønsket å få dekket. Det var full oppmerksomhet på etiske og juridiske aspekter gjennom hele anskaffelsesprosessen. Det foregikk både gjennom faglige vurderinger underveis, og ved fag–, tjeneste– og kompetanseutvikling som foregikk i driftsorganisasjonen. Rammeavtale med leverandør ble inngått samme år.

I erfaringsrapporten understrekes betydningen av forankring før man starter opp, og at etablering av en tverrfaglig prosjektgruppe er å anbefale. Det heter: – Styrken i gjennom hele anskaffelsesprosessen har imidlertid vært sammensettingen av prosjektgruppen – et tverrfaglig team. Sammensetningen av ressurser basert på tverrfaglig kompetanse; IKT- kompetanse, teknisk kompetanse, innkjøpskompetanse, helse og omsorgskompetanse og brukerkompetanse. Aktører som tradisjonelt ikke har vært sentrale er blitt trukket med for å løse nye oppgaver i helse- og omsorgstjenestene. Summen av alles kompetanse, her forstått som kunnskap, erfaringer, evner men også holdninger har bidratt til resultatet av den.

(Kilde: Verdal kommune)

Erfaringsrapporten

Se også
Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet

Sp�rsm�l?
  • Del