Ønsket nye impulser – valgte OPS–løsning

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
Kommunen ville utnytte det nye pleiesenterets økonomi maksimalt ved å få en privat partner med på laget. Det skulle gi nye impulser – nye måter å tilrettelegge arbeidet på og introduksjon av velferdsteknologi.
holbak

Det nye pleiesenteret i Holbæk kommune i Danmark skal stå ferdig i 2017. Det skal inneholde 65 pleieboliger og tilhørende servicefasiliteter i tillegg til et dagsenter. Kontrakten med den private partneren gjelder for 10 år med mulighet for ytterligere fem års forlengelse.

Valgte en OPS–løsning
For å få det maksimale ut av det kommende pleiesenterets økonomi valgte kommunen å kunngjøre en OPS–kontrakt (offentlig–privat samarbeid). Kommunen finansierer senteret og er byggherre og fremtidig eier av senteret. Den private leverandørens ansvar er utforming, etablering og drift av pleiesenteret, inklusive ansvaret for leveranse av pleie – og omsorgsoppgaver.

På den måten samler kommunen kunnskapen og ansvaret ett sted, nemlig hos leverandøren. Da håper man å høste mulige synergieffekter og få det maksimale ut av senterets økonomi. Leverandøren forplikter seg dessuten til å delta i et utviklingsarbeid med kommunen, eksempel velferdsteknologi og tilrettelegging av arbeidet.

Mer om saken

Sp�rsm�l?
  • Del