Tydelige krav gav både oppgradert kvalitet og besparelser

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
Tydelig og markant satsing på kvalitet basert på klare standarder og vekting av pris bare på 40 prosent gav leverandører med rengjøring av god og ønsket kvalitet – og reduksjon i utgiftene. Man kan altså, ifølge erfaringene fra en dansk kommune, oppnå både besparelser og ønsket kvalitet, gitt at man organiserer anbudene slik at kvalitet sikres.
g

Et ofte omtalt mål i offentlige anskaffelser er «best mulig kvalitet til lavest mulig pris». Ofte blir likevel resultatet alene «lavest pris» også når tildelingskriteriet «økonomisk mest fordelaktig» legges til grunn. Dette var utfordringen som den danske kommunen Guldborgsund sto overfor da rengjøringstjenester skulle legges ut på anbud.

Kommunen er delt inn i 10 geografiske delområder. På hvert delområde blir rengjøringen på nesten alle kommunale institusjoner samlet i en konkurranse/kontrakt. Det er fastsatt ensartede kvalitetstandarder for tjenestene på alle områdene, og de kvalitative kriteriene er prioritert opp. Det gjelder slikt som teknologiske løsninger og medarbeidernes kvalifikasjoner og utvikling.

Langsiktig pristenkning
I tillegg tenker kommunen langsiktig, og den har erkjent at det er viktig at prisen vektes mindre enn leveransevilkår og kvalitet. I rengjørings–konkurransene ble prisen således vektet 40 prosent.

Tre av delområdene er i skrivende stund i havn med nye avtaler. De to leverandørene som har fått kontrakt, har løsninger som er omkostningseffektive med virkningsfulle redskaper til å kontrollere at kommunens kvalitetsstandarder blir overholdt. I sin tildelingsvurdering la kommunen spesielt vekt på at leverandørene hadde oppmerksomheten rettet mot hvorledes de ved bruk av moderne teknologi og arbeidsorganisering kunne sikre fortsatt utvikling av oppgaveløsningen – i tillegg til å sikre godt arbeidsmiljø og utvikling av medarbeiderne.

Kommunen konstaterer at kvaliteten på rengjøringen er tydelig og på ønsket nivå, og utgiftene er ikke skutt i været: De er redusert med 12 – 14 prosent.

Mer om saken

 

Sp�rsm�l?
  • Del