Markedet gav innspill til livsløpsregnestykket

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
Markedsdialog forut for en anskaffelse kan være svært nyttig for beregning av livsløpskostnader innen anbudskonkurransen settes i gang. Det erfarte et knippe danske kommuner som skulle satse på velferdsteknologi.
s

Silkeborg sto i spissen for et felles kommunalt innkjøp der formålet var å redusere pleiebehovet og øke livskvaliteten hos beboerne. Kommunene skal forsørge flere eldre, og det er behov for å finne nye måter å prioritere ressursene på. Bruk av velferdsteknologi står sentralt.

Erfaringer som kommunene kom over, viste at toaletter med skylle– og tørkefunksjon har en positiv effekt på beboernes livskvalitet og helsetilstand. Samtidig sparer slike toaletter tid og arbeidsinnsats fra pleiepersonalets side, slik at de kan benyttes til andre oppgaver. Også kommunal budsjetter og regnskap kan ha noe å hente her. Valget falt på å anskaffe bidet– og skylletoaletter.

Før de gikk i gang med å utforme konkurransegrunnlag og kunngjøring gjorde de samarbeidende kommunene et par grep. Dels tok man i bruk et verktøy for å beregne livsløpskostnader i forbindelse med den planlagte anskaffelsen. Dels gjennomførte de markedsdialog for å klarlegge hvilke løsninger som markedet kunne levere. Gjennom dialogen kom de over en rekke forhold som det ville være nyttig å ha med seg i beregningen av livsløpskostnadene.

Garanti for reservedeler over en lengre tidsperiode og vann– og strømforbruk var selvsagt med i beregningene av livsløpskostnadene allerede. Men gjennom markedsdialogen kom man over at det ville være nyttig å ha VVS og elektriker med i serviceavtalen, poenger i forbindelse med installasjon og tilpasning av seter. Dersom hele toalettet må skiftes, innebærer det en betydelig uttelling.

Mer om saken

Sp�rsm�l?
  • Del