Ansatte med for å sikre kvalitet

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
Konkurransen førte med seg at til sammen 55 personer ble virksomhetsoverdratt. At virksomhetsoverdragelse kunne skje, visste oppdragsgiver. Blant annet av den grunn ble de ansatte trukket tett med i utarbeidelse av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag.
m

Konkurransen gjaldt kjøkken, rengjøring og portørtjenester ved Middelfart Sygehus, og oppdragsgiver var Region Syddanmark. Verdien på kontrakten var på drøye 20 mill. danske kroner til sammen. Den årlige nettobesparelsen i den treårige kontraktsperioden er beregnet til drøyt 300 000 kroner.

Ønsker om kvalitative effekter i tillegg til fastleggelse av kvalitetsstandarder ble håndtert ved å trekke inn berørte personalgrupper i utarbeidelsen av kravspesifikasjonen. Det ble nedsatt følgegrupper og arbeidsgrupper som har deltatt i utviklingen av anskaffelsen og kravspesifikasjonen. Forventninger og krav til en ekstern leverandør er kommet fra avdelingene selv. På den måten har man fått gode innspill fra dem som skulle bruke tjenestene i etterkant, ifølge Region Syddanmark. Tjenestene er også blitt mer målrettet etter brukernes behov.

Portørene er dessuten opplært av den eksterne leverandør til å delta i klinisk behandling. Slik tilpasning til nye behov er blitt mer fleksibelt ved at det er en ekstern leverandør. De ansatte ved sykehuset har vært svært fornøyde med den form for fleksibilitet og vilje hos leverandøren til å utvikle sine tjenester etter behovet.

Sp�rsm�l?
  • Del