Grep i konkurransegrunnlaget for økonomisk kontroll

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
For å holde kostnadene nede lukket noen danske kommuner den tidligere muligheten til å ta høyere timepris for vikarer for noen pasientgrupper. De puttet også inn i konkurransegrunnlaget at vikarer skulle bestilles elektronisk.
f

På vegne av fem kommuner på Fyn skulle deres innkjøpssamarbeid, Fællesindkøb Fyn, gjøre kontrakt om vikarer til eldreomsorgen. Kontrakten skulle løpe over tre år og verdien på den ble anslått til 40 mill. danske kroner.

Det var ikke første gangen en slik kontrakt var lagt ut til konkurranse. Man ønsket selvfølgelig å ha kontroll på økonomien, og rettet særlig søkelyset om vikarbruken for respiratorpasienter. Tidligere hadde private leverandører hatt høyere timepriser hos disse enn hos andre pasienter. I forbindelse med konkurranseutsettingen av den nye kontrakten sa oppdragsgiveren fra at man ikke ville betale mer for timer hos respiratorpasientene enn hos andre. Det kom også til uttrykk i konkurransedokumentene. Tilbyderne godtok det.

Dessuten var det et krav i konkurransegrunnlaget at vikarene nå skulle bestilles elektronisk.

Underveis i kontraktsperioden kom det også besparelser fordi bruken av vikartimer var blitt mindre. Arbeidsmarkedet hadde endret seg, og det var blitt lettere å ansette i kommunal regi. 

Sp�rsm�l?
  • Del