Ville ha en førsteklasses prosess

Publisert 14.01.16 av Baard Fiksdal
Renovasjonsbransjen er i kontinuerlig endring. Teknologi, myndighetskrav og offentlig oppmerksomhet bidrar til at avfallshåndtering i dag er noe ganske annet enn bare for en generasjon siden.
bil

I Oslo er det f.eks. allerede krav om kildesortering, og renovasjonsbilene er drevet av biogass. Miljø-, kostnads- og kvalitetskrav er kjente størrelser i bransjen.
Dette var noe av bakteppet for en ny anbudskonkurranse for innsamling av husholdningsavfall i Oslo kommune.

For å forsikre seg om en førsteklasses prosess bestemte etaten seg for å organisere anskaffelsen som et prosjekt. Ønsket var en utførlig dialog med både innbyggere, leverandører og øvrige interessenter.

To tilbudskonferanser med nøyaktig ett års mellomrom ble avholdt. Bil- og støtteteknologibedrifter ble invitert i tillegg til de tradisjonelle transportleverandørene. Miljø- og bransjeorganisasjoner ble rådspurt, i tillegg til bydelsoverleger, boligorganisasjoner, renovatører og kommunale innkjøpere.

Som så ofte kommer gjerne innovasjonene når vilkårene i kontrakten er strammet inn.

Leverandøren utviklet en ny, skånsom innmating på bilene, og en toppmatingsteknologi for dypoppsamlerne som verden heller aldri hadde sett før. I tillegg ble driftstiden utvidet på en måte som gjorde det mulig å klare seg med bortimot halvparten så mange biler.

Resultatet, når man inkluderer el-drevne servicebiler og en egen controller som skal følge opp og kontinuerlig forbedre utslippsgraden, er et kinderegg av kostnadskutt, klimagevinst og kontraktsrutine som peker mot en smart, trygg og grønn hovedstad.

(kilde: Nyhetsbrev fra utviklings–og kompetanseetaten i Oslo kommune, 2015)

Sp�rsm�l?
  • Del