Strenge krav til kvalitet og miljø

Publisert 19.01.16 av Baard Fiksdal
Flere Osloskoler var for noen år siden i hardt vær når det gjaldt renhold. Det kom til og med pålegg fra bydelsoverlegen om å foreta seg noe. Et realt krafttak trengtes.
renholdsplan

Oslo kommune utviklet standardiserte planer for renhold på skolene sine. Kvalitetskravene som gjenspeilte seg i renholdsplanene, skulle ivareta elevenes og lærernes inneklima og arbeidsmiljø.

Gjennom åpen anbudskonkurranse valgte kommunen ut et lite knippe leverandører som seg imellom kunne konkurrere om å utføre renholdet på den enkelte skole. Det er stilt strenge krav til kvalitet og miljø.

I første omgang var dette et pilotprosjekt for ca. 50 skoler. Målsetting var at størst mulig del av renholdet i Oslo kommune som kjøpes eksternt, skal kunne kjøpes ved bruk av sentralt inngåtte rammeavtaler. Profesjonelle renholdsplaner og bruk av minikonkurranser var en del av dette.

Grundig befaring med konsulenter hjalp til med å kartlegge mangler og behov ved skolene, og kravene som ble stilt, gjorde at renholdet i Oslo–skolene fikk et skikkelig løft.

Sp�rsm�l?
  • Del