Bærekraftige rengjøringstjenester

Publisert 20.01.16 av Baard Fiksdal
I Nederland samarbeidet flere kommuner om offentlige innkjøp av rengjøringstjenester. Samfunnsansvar ble vektlagt i konkurransegrunnlaget. Kommunene ønsket å oppfylle de nederlandske forpliktelsene til bærekraftige offentlige anskaffelser.
tomin

Kommunene ville begrense kontrakten til organisasjoner som tok sosiale hensyn. Den treårige kontrakten ble tildelt en regional organisasjon som tar sosiale hensyn, Tomin groep. Dermed førte kontrakten til at en gruppe med vanskeligstilte mennesker ble sysselsatt, og fikk lære å jobbe med bærekraftige produkter og kvalitetsmetoder.

Miljø var inkludert både som minstekrav i kravspesifikasjonen og som tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget. Minstekravene inkluderte slik som bruk av kjemikaliefri rengjøring ved mikrofiberteknologi, maksimumsnivå for enkelte kjemikalier, reduksjon av avfall og avfallshåndtering.

Bruk av miljøkriterier for rengjøringstjenester har flere positive virkningene: mindre kjemikalieforurensning av vann og luft, mindre avfall - og redusert helserisiko for de ansatte. Tilbyderne kunne oppnå 80 ekstra poeng (av 660 poeng totalt) ved å angi flere tiltak for å redusere negativ påvirkning på miljøet.

 

Sp�rsm�l?
  • Del