Dette koster velferd

Publisert 28.01.16 av Baard Fiksdal

Et grunnlag for vurdering av kostnader og kvalitet i omsorgstjenester er utviklet av NHO, KS og Virke i et felles initiativ. Verktøyene er nå komme i ny versjon.

enehetskost

Heftet, som nå foreligger, er et samarbeidsprosjekt mellom de tre organisasjonene. Også NHO Service har vært en vesentlig bidragsyter.

- Dette bidrar til å gjøre det enklere for kommuner å sammenligne sine kostnader innen pleie- og omsorg med andre kommuner. Gjennom kunnskap om faktiske kostnader har man grunnlag for bedre ressursbruk i eldreomsorgen, sier Dag Ekelberg, næringspolitisk direktør i NHO Service.

Formålet med heftet og de tre tilhørende Excel-modellene er å hjelpe kommuner og deres omsorgstjenester med å beregne sammenlignbare kostnader i sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand.

- Heftet kan også hjelpe private og ideelle aktører med å sette seg inn i de forhold og vurderinger som kommunene må legge til grunn ved en eventuell konkurranseutsetting. Beregningsheftet viser eksempler på kvalitetsindikatorer som vil være relevante, sier Dag Ekelberg.

Heftet finner du her:

Se også
Modell for hjemmesykepleie.xls
Modell for Praktisk bistand.xls
Modell for sykehjem.xls

Enhetskostnader i pleie og omsorgstjenester (1845 K) Last ned