Vikartjenester, konkurransemal

Publisert 02.02.16 av Baard Fiksdal

Skal du gjøre innkjøp av vikartjenester? Her er konkurransegrunnlagsmal laget av Difi.

hjelm


Dette er Difis mal for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester.

Last ned her