Kontraktevaluering gav input til nytt konkurransegrunnlag

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
Kommunen tok med seg flere forhold fra tidligere konkurranse til utarbeidelse av neste konkurransegrunnlag: Mer presis beskrivelse av oppgaven som skulle løses, og krav om dokumentasjon fra tilbydere av effekten av deres tidligere oppgaveløsning.
b

Den danske kommunen Brønderslev la ut på anbud en kontrakt som gjaldt jobbplassering av ledige. To private fikk kontrakt, og kontrakten hadde en verdi på mellom 800 000 og 900 000 kroner. Den økonomiske nettogevinsten er anslått til 76 000 danske kroner.

Etter en evaluering kunne kommunen slå fast at beskrivelsen av oppgaven var blitt klarere. Grensesnittet mellom de aktuelle aktørene er nå tydeligere beskrevet og avklart.

I kravspesifikasjonen er det dessuten innført minimumskrav til innholdet i de oppfølgingssamtalene som skal gjøres etter første halvåret i jobb.

Likeledes er det en god ide, mener kommunen, å be om dokumentasjon ifm virkningene av tidligere innsats fra de private leverandørene i tillegg til kontaktopplysninger til tidligere samarbeidspartnere.

Tidligere leverandøravtaler har ikke omfattet 10 timers ukentlige møter. Et slikt fremmøte gir mulighet for at leverandøren lærer den ledige bedre å kjenne og dermed kan avdekke eventuelle problemstillinger som hindrer inntreden i en jobb.

Mer om saken

Sp�rsm�l?
  • Del